http://www.euro.radlin.pl


 

Aktualności

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań  publicznych w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

2015-01-27 14:17

Miasto Radlin na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Miasta Radlin w roku 2015 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w formie: 1. udzielenia schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego, 2. świadczenia w postaci usług opiekuńczych zwykłych w miejscu zamieszkania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Radlin na rok 2015  z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Radlin na rok 2015 z zakresu pomocy społecznej.

2015-01-27 14:10

Burmistrz Radlina na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Radlin z zakresu pomocy społecznej.

Forum Firm zaprasza wszystkich przedsiębiorców spotkanie z Lukiem Palmenem

Forum Firm zaprasza wszystkich przedsiębiorców spotkanie z Lukiem Palmenem

2015-01-26 14:43

W najbliższy czwartek 29.01.2015r. godz.18.30 w restauracji „Leśna Perła” Forum Firm Miasta Radlin organizuje spotkanie z Lukiem Palmenem, Belgiem od 2000 roku mieszkającym w Polsce, menadżerem projektów w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, rozwoju technologii oraz zarządzania klastrami. Jest znanym i cenionym prelegentem w kraju, wyróżniony Laurem Umiejętności i Kompetencji 2004. Tematem spotkania będzie „Jak rozgrywać projekty biznesowe w ciągle zmieniającej się rzeczywistości?”

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 stycznia.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 stycznia.

2015-01-20 14:03

Informujemy iż Sesja Rady Miejskiej w Radlinie odbędzie się 27 stycznia 2015 r. o godzinie 10.00. Poniżej publikujemy porządek obrad sesji.

Powtórzenie głosowania na radnego w okręgu wyborczym nr 12 w Radlinie

Powtórzenie głosowania na radnego w okręgu wyborczym nr 12 w Radlinie

2015-01-20 09:33

15 marca 2015 odbędą się powtórzone wybory na radnego miejskiego w okręgu wyborczym nr 12. Jest to wynik decyzji Sądu Okręgowego w Gliwicach, który stwierdził nieważność wyborów w tym okręgu i nakazał powtórzenie głosowania. Powtórzenie głosowania wynika z błędu popełnionego przez obwodową komisję wyborczą, która przez pomyłkę wydała 15 kart z kandydatami z okręgu 11 wyborcom z okręgu 12.

Strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 167 |
 Znajdziesz nas w sieci


Zapraszamy do Radlina - Film!