http://teznia.radlin.pl


 

Straż Miejska

ul. Mariacka 93
44-310 Radlin
tel. 32 4568210
tel. 501227408
e-mail: stm@radlin.pl


www.straz.radlin.pl


mgr Andrzej Porębski

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
e-mail: aporebski@radlin.pl

Edyta Kędzierawska
INSPEKTOR

mgr Klaudiusz Szweda
INSPEKTOR

Krzysztof Grabowski
STRAŻNIK

Grzegorz Kłopocki
SPECJALISTA

Mieczysław Machnik
STRAŻNIK



Straż Miejska zajmuje się sprawami utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście.

  Image and video hosting by TinyPic
 



Znajdziesz nas w sieci






Zapraszamy do Radlina - Film!