http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_4592


 

Straż Miejska

ul. Mariacka 93
44-310 Radlin
tel. 32 4568210
tel. 501227408
e-mail: stm@radlin.pl


www.straz.radlin.pl


mgr Andrzej Porębski

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

Edyta Kędzierawska
INSPEKTOR

mgr Klaudiusz Szweda
INSPEKTOR

Krzysztof Grabowski
STRAŻNIK

Grzegorz Kłopocki
SPECJALISTA

Mieczysław Machnik
STRAŻNIKStraż Miejska zajmuje się sprawami utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście.

  Image and video hosting by TinyPic
 Znajdziesz nas w sieci


Zapraszamy do Radlina - Film!