http://mok.radlin.pl/listy-milosne,362.html


 

Płyty betonowe za darmo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie przekaże nieodpłatnie płyty betonowe z demontażu trybuny na boisku KS Górnik Radlin. Mniejsze ilości można odbierać bezpośrednio, większe ilości należy uzgadniać z dyrekcją MOSiR.

 Znajdziesz nas w sieci


Zapraszamy do Radlina - Film!